Stručný životopis

Ing. Evžen Hilar

Narodil jsem se v roce 1948 v Litoměřicích, kde jsem prožil prvních 10 roků svého života.

Po přestěhování do Prahy jsem dokončil základní školu, absolvoval gymnázium Na Zatlance a roční abiturientský „Kurz na programování a obsluhu samočinných počítačů“, po jehož ukončení jsem nastoupil do Ústavu výpočetní techniky ČSAV-ČVUT.

Krátce po nástupu do zaměstnání jsem absolvoval základní vojenskou službu. Jelikož jsem tam pracoval ve svém oboru, bylo tam přijato několik mých zlepšovacích návrhů, které přinesly armádě i dalším podnikům značné úspory.

Po vojně jsem se oženil a s ženou Janou, s níž mne spojovala profese i vztah k přírodě, mám 3 děti. Práce v Ústavu výpočetní techniky ČSAV-ČVUT mne velmi bavila, a to nejen proto, že jsem vytvářel patrně první software v republice pro grafický výstup z počítače (souřadnicový zapisovač Benson‑Lehner), ale i proto, že jsem měl každodenní, osobní kontakt s uživateli mé práce a tím měl i okamžitou zpětnou vazbu na její výsledek.

Z platových důvodů jsem přestoupil do podniku MÚZO, kde jsem se věnoval zpracování hromadných dat. I tato práce byla zajímavá a zodpovědná, neboť na ní závisely výplaty zaměstnanců celého rezortu zahraničního obchodu.

Při zaměstnání jsem na ČVUT vystudoval Fakultu strojního inženýrství. Tato škola mne především naučila dívat se na věci kolem mne jinýma očima a lépe jim porozumět.

Celý můj život byl spojen s přírodou.

V mládí jsem lezl po skalách, především na pískovci Českého ráje.

Evžen Hilar a Michal Tintěra na Mravenčí skále v Prachově
A zde mne zachytil kamarád
při přeskoku na Lokomotivě (bývalá NDR)
Na této cestě mne jistí Ivan Boháček

Ve středním věku jsem se věnoval cykloturistice.

Se synem Kryštofem jsme po Čechách a na Moravě najezdili tisíce kilometrů a z popudu kamarádů jsem dokonce vytvořil internetovou stránku věnovanou cykloturistice s dítětem. Vzpomínkou na tuto dobu je i výhra v cestovatelské soutěži.

Od doby, kdy jsem se svým synem projížděl republiku, se už toho ale tolik změnilo (mnohem silnější provoz, nové cyklotrasy, mobily s mapou, obsahující všechny zajímavosti a důležité informace atd.), že si netroufám v této oblasti komukoliv něco radit. Zatímco jsem kdysi pracně vymýšlel převod mezi kartografickými systémy WGS-84 a S-42 a programoval výpočet vzdáleností, abych trasu dobře naplánoval, dnes to mapy na internetu každému ukáží hned. Svědomitá příprava, na které byly naše cyklo-puťáky postaveny, není už nyní tak důležitá, jako v minulosti, neboť pomocí mobilu lze nenadálé situace, do nichž se případně dostanete, vždy operativně vyřešit.

Po desítkách let, kdy jsem chodil a jezdil výhradně po rovině s co možná nejmenším sklonem, jsem se na stará kolena nechal v 64 letech kamarády vylákat na lezeckou stěnu.

Abych se ale na stěně udržel, musel jsem nejprve hodně zhubnout.

Má hmotnost se už totiž ošklivě blížila metráku.

Váha

Stoupl jsem si na váhu

jsem ve stoji spatném

myslím že je porouchaná

ukazuje špatně

Takovýhle zmetek

a jakou stál pálku

prodavač mi doporučil

koupit decimálku

U krejčího

Když mne krejčí měřil v pase

řek mi „jste tlustej jak prase“

do teďka jsem nevěděl

že jsem dorost XXL

Ač mi s kamarády na laně bylo dobře, chyběla mi v hale lezecké stěny příroda a vrátil jsem se proto zpět k turistice.
Protože mi bylo líto, že se o své zážitky nemohu s nikým podělit, začal jsem na procházky vyrážel s foťákem.

Zde je několik ukázek mých fotek.

Back To Top